Ringsaker MDG sin kabal av kandidater viser et bredt spekter av innbyggere i en av verdens beste kommuner. Alt fra fagfolk, fagforeningsfolk, professor, lege, lærer, ingeniør, kateket, selvstendig næringsdrivende, ufør og arbeidsledig. Vi er stolte av å kunne presentere en liste med 11 personer, god kjønnsfordeling og med en geografisk spredning fra nord til sør i Ringsaker.

 

Tre øverste kandidater er forhåndskumulert.

1. Ordførerkandidat, Thomas Eriksen, Gaupen

2. Siri Standal, Åsmarka

3. Anders Marstrander, Brumunddal

4. Janne Vikerødegården, Jessnes

5. Tom Helgesen, Furnes

6. Gunnhild Bjørdal, Gaupen

7. Odd Steinar Ormåsen, Brumunddal

8. Sandra Lee Kleppe, Furnes

9. Hilde Granlund, Moelv

10. Hans Christian Medlien, Moelv

 

De tre toppkandidatene samarbeider godt med stor mulighet til å utfylle hverandre med politisk kunnskap og kompetanse. Ringsaker MDG sikter på to til tre personer i kommunestyret i den neste perioden.

 

Ringsaker MDG ønsker et Ringsaker som tar vare på alle innbyggere som trenger det. Vi ønsker gode miljøtiltak i kommunen vår med en nullvisjon for tap av matjord og myr, og med sterk omtanke for vannressursene våre. Vi ønsker å ta vare på naturen og livet i den, og legge til rette for at mennesker og ville dyr kan leve harmonisk side ved side. Ringsaker MDG vil alltid forsvare rettighetene til barn, unge, eldre og folk med funksjonsnedsettelser. Vi ønsker forutsigbarhet i et bærekraftig næringsliv, og vil også ha et yrende folkeliv i by og bygd.

 

Vi gleder oss til januar 2023 når vi vil legge fram vårt program for neste kommunestyreperiode.