Nyheter

Topp tre listekandidater Ringsaker MDG

Ringsaker MDG sine listekandidater til kommunestyrevalget 2023

Ringsaker MDG sin kabal av kandidater viser et bredt spekter av innbyggere i en av verdens beste kommuner. Alt fra fagfolk, fagforeningsfolk, professor, lege...

Invitasjon til innflyttertreff

Ringsaker kommune inviterer til innflyttertreff

Er du nyinnflyttet i Ringsaker? 6. oktober 2022 inviterer Ringsaker kommune alle nye innbyggere til innflyttertreff på Prøysenhuset.

Meld deg på allerede nå...

25. april 2022: Politisk møte om dyrevelferden i landbruket

Hjertelig velkommen til debatten om hvordan vi kan bedre levekårene for dyrene i landbruket.

Ringsaker MDG styre 2022

Nytt styre i Ringsaker MDG – 2022

Fra høyre til venstre: Media admin: Helene Marie Sveløkken Paalsrud, Veldre. Leder: Thomas Eriksen, Gaupen. Møtende vara: Siri Standal, Åsmarka. Sekretær: Anders ...

Styret 2021

Nytt styre i Ringsaker MDG

Ringsaker MDG har hat årsmøte og ny leder i lokallaget ble Anders Marstrander. Resten av styret består av Siri Standal, Arild Gamme, Anya Bratberg og Sigrun Sørhei...