Ringsaker kommune – grønn vekst og bærekraftig utvikling

Følgende innlegg sto på trykk i Ringsaker Blad 16.2.2016.

2. mars 2016

Som nyvalgt styreleder i Ringsaker Miljøpartiet De Grønne har jeg store håp for Ringsaker og Hedemarken.

Forrige uke var jeg på folkemøte om «det grønne skiftet». Dessverre var det på Hamar, som skal bli «Norges grønne hovedstad». Jeg ville finne ut hva det grønne skiftet er. Etter det møtet sitter jeg med inntrykket av at vi må selv spesifisere hva det ER, men at det er helt sikkert er noe som SKJER. Slik jeg ser det ligger en overgang fra fossil til fornybar energi i bunn. Halvkonkrete eksempler er mer miljøvennlig planlegging, mindre sløsing med ressurser og elektrifisering av transportsektoren. Vi i Miljøpartiet kommer til å presse på for et grønnere samfunn, og ser mulighetene det grønne skiftet gir oss. For selv om det skulle være en tom frase innebærer det muligheter. Hvordan kan et grønt skifte se ut for Ringsaker? Jo, vi kan starte med å ta vare på ressursene naturen har gitt oss.

Vi har matjorda. Vi må være stolte av å være Norges største jordbrukskommune. Vi skal produsere sunn, norsk mat her og ungene våre skal vite hvor maten kommer fra. Både jordbruk og skogbruk er tradisjonsrike næringer (les: lite endringsvillige). De trenger intensiver for å tilpasse seg. En lokal tilskuddsordning for å installere solcellepanel på låvetak hadde vært moro. Finansiering av klimatiltak i jordbruket kan komme fra skremmende høye avgifter for alle som bygger på matjord. Alle som prater om det grønne skiftet sier at skogen kommer til å spille en stor rolle. Vi har store muligheter innen treforedling og bruk av tre i bygg.

Vi har fjellet. Det er viktig som rekreasjonsområde for mange både sommer og vinter. Det er på tide at vi får en forpliktende regional plan for vern av Hedmarksvidda. Det er også på tide å sette på bremsen for hytteutbyggingen, ellers kommer det til å fortsette helt til Rondane. I områdene mellom 600 og 900 meter over havet er det store myrer. Myrene tar ikke betalt for å blant annet lagre karbon, dempe flom, og servere multer. Kanskje bør vi verne flere av disse.

Vi har Mjøsa. Den skal være ren og tilgjengelig for alle. Vi kan ikke leve med at Mattilsynet må komme med kostholdsråd for fisken vår. Vi må forby siloksaner, mikroplast og andre miljøgifter før vi har en krise. Alle som bor rundt Mjøsa skal kunne bade, fiske og drikke vannet uten å måtte tenke seg om to ganger. Det er oppmuntrende å vite at en ny Mjøsaksjon er på trappene.

Transportsektoren står for den største delen av klimagassutslippene i kommunen. Det meste av bilparken bør elektrifiseres, kollektivtilbudet styrkes. De nye feltene på E6 bør strengt tatt bli kollektivfelt. Kombinasjonen av redusert forbruk, energieffektivisering og nye fornybare kilder kan gjøre oss selvforsynte med energi på Hedemarken. Det er lov å tenke store tanker, for det er mange grep som må tas. Men vi har mange flinke folk som alle har noe å bidra med, så jeg har trua. Jeg håper kommunen går foran og viser vei. Og at jeg slipper å dra til Hamar for å høre om det.

Håvard Hageberg
Leder, Ringsaker MDG