Fotocredit:

25. april 2022: Politisk møte om dyrevelferden i landbruket

Hjertelig velkommen til debatten om hvordan vi kan bedre levekårene for dyrene i landbruket.

Til arrangementet kommer dyrevelferdsrådgiver Norun Haugen og bonden Kristian Hovde for å dele kunnskap. Begge er opptatt av å bygge broer fremfor å ha en polarisert debatt.

Hva er utfordringene, hva gjør vi riktig og hvordan kan vi bli bedre?

18.00-18.05
Velkommen ved Ringsakers MDG, leder Thomas Eriksen.

18.05-18.30:
Innlegg om dyrevelferdspolitikk fra medarrangører H, SV, V og R, samt AP, SP, KrF og FrP.

18.30-19.15:
Foredrag om dyrevelferdsutfordringer og mulige løsninger med Norun Haugen

Kort pause

19.25-19.45:
Sammen for bedre dyrevelferd – en samtale mellom Kristian Hovde og Norun Haugen

19.45- 20.00:
Spørsmål og innspill fra salen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og blir også livestreamet via: https://us02web.zoom.us/j/82419346462?pwd=U29sa1h0OEFtVUpjcFNMT2pNM1owdz09.

Om deltakerne:

Norun Haugen er kjent fra Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Siden dokumentarvisningen har hun jobbet fulltid for å bedre dyrevelferden i landbruket, spesielt gjennom politisk arbeid. Norun er opptatt av å formidle hvordan intensiv drift, dårlig økonomi og svake minimumskrav påvirker dyrevelferden negativt og synes det er viktig å utarbeide løsninger som kan gavne dyr og bønder. Fra tidligere har hun en mastergrad i dyreetikk og fungerer i dag som dyrevelferdsrådgiver.

Kristian Hovde er en engasjert bonde fra Brumunddal som har tatt imot besøk fra flere politiske partier for å vise hvordan man kan drive husdyrhold med god dyrevelferd. Driver med utegris, ammekuproduksjon og har melkeproduksjon der det legger til rette for samvær mellom ku og kalv.

24. april 2022